Modelowanie hydrauliczne – HEC-RAS

System HEC-RAS to program komputerowy do obliczeń hydraulicznych, który rozwijany jest przez Hydrologic Engineering Center należący do korpusu inżynieryjnego armii Stanów Zjednoczonych. Program do obliczeń hydraulicznych HEC-RAS wykorzystywany może być m.in. do modelowania przepływu wody w korycie i dolinie rzecznej.

hec_01 hec_02

Za pomocą przedmiotowego oprogramowania sprawdzić można jak w przypadku przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia pracować będą istniejące, przebudowywane i projektowane obiekty inżynierskie tj.:

  • mosty,
  • przepusty,
  • jazy
  • i inne zarówno o prostych jak i złożonych konstrukcjach.

Oferujemy przeprowadzenie modelowania dla wybranych obiektów inżynierskich, odcinków koryt cieków oraz systemów cieków.

Realizacja:

  • w zależności od zakresu, czasu pracy, nakładów – wyceniane są indywidualnie.