Pomiary hydrometryczne

Przeprowadzamy pomiary natężenia przepływu w:

  • korytach rzek, potoków,
  • otwartych kanałach,
  • przepławkach przy jazach i małych elektrowniach wodnych,
  • rowach melioracyjnych,
  • odprowadzalnikach oraz doprowadzalnikach wód na potrzeby stawów itp.

W ramach naszych usług przeprowadzamy pomiary natężenia przepływu, który jest m.in. elementem monitoringu składowisk odpadów, określenia zasobów wodnych dla ujęć wód powierzchniowych, sprawdzenia zachowania przepływu nienaruszalnego poniżej ujęć wody (pobór wody na stawy, MEW itp.).

Pomiary prędkości przepływu wody wykonujemy za pomocą skalibrowanego młynka hydrometrycznego, posiadającego aktualne świadectwo tarowania wydane przez IMiGW. Pomiary realizowane według procedur pomiarowych zgodnych z obwiązującymi normami.

Koszt usługi jest ustalany indywidualnie – prosimy o wysłanie zapytania na adres wodafen@wodafen.com .