Opinie i ekspertyzy hydrologiczne

Wykonujemy opinie i ekspertyzy hydrologiczne.

Oferujemy:

 • dokonanie identyfikacji czy dany ciek stanowi rów odwadniający, rów melioracyjny czy jest naturalnym ciekiem (zakres analizy obejmuje najczęściej badania terenowe, pomiary geodezyjne, pomiary prędkości przepływu oraz badania hydrogeologiczne)
 • obliczenia hydrologiczne w zakresie transformacji opadu w odpływ ze zlewni,
 • opracowania charakterystyk hydrologicznych dla zlewni niekontrolowanych,
 • pomiary prędkości przepływu wody,
 • modelowanie hydrauliczne w sieciach naturalnych i sztucznych korytach, odwzorowujące ustalony przepływ w następujących przypadkach:
  • zabudowa koryt poprzez wykonanie wałów przeciwpowodziowych,
  • budowa obiektów tj. jazy i stopnie, mosty wysokie i niskie, przepusty,
  • analizy przepływu dla zmiennego kształtu doliny rzecznej i koryta głównego.

Realizacja:

 • w zależności od zakresu, czasu pracy, nakładów – wyceniane są indywidualnie.